За нас

Директор на детските заведения – Габриела Борисова

Детска градина „Синчец“ – гр. Видин е създадена през 1975 г. Вече 41 години тук се възпитават и обучават деца от града. Детското заведение е масивна двуетажна сграда, в която са рапределени 6 групи. Има добре оборудван кухненски блок, парова станция и административна част. От 01.05.2016 г. към ДГ „Синчец“ е присъединено ОДЗ „Вида“, с решение на ОБС – Видин от 29.01.2016 г., като към момента в двете сгради има общо 9 групи за деца от 2.5 до 7 години и една яслена група. Капацитетът на детското заведение е 250 деца – за двете сгради. Децата тук се възпитават и обучават по всички изисквания и стандарти на новия ЗПУО /Закон за предучилищното и училищното образование/. Допълнителни педагогически услуги са: английски език, футбол, народни и спортни танци.