ДЕТСКА ГРАДИНА

„СИНЧЕЦ“

Добре дошли в сайта на

Детска градина „Синчец“ – гр.Видин

Детска градина „Синчец“ – гр. Видин е създадена през 1975 г. Вече 41 години тук се възпитават и обучават деца от града.

За нас

Детското заведение е масивна двуетажна сграда, в която са рапределени 6 групи. Има добре оборудван кухненски блок, парова станция и административна част.

От 01.05.2016 г. към ДГ „Синчец“ е присъединено ОДЗ „Вида“, с решение на ОБС – Видин от 29.01.2016 г., като към момента в двете сгради има общо 9 групи за деца от 2.5 до 7 години и една яслена група.

Капацитетът на детското заведение е 250 деца – за двете сгради.

Децата тук се възпитават и обучават по всички изисквания и стандарти на новия ЗПУО /Закон за предучилищното и училищното образование/.

Допълнителни педагогически услуги са: английски език, футбол, народни и спортни танци.

Директор на детските заведения – Габриела Борисова.

Групи

Патето Яки

Яслена група

Пипи

Група

Щурче

Група

Златна рибка

Група

Червената шапчица

Група

Мечо Пух

Група

Мики Маус

Група

Лястовичка

Група

Бърборани

Група

група Снежанка - детска градина Синчец

Снежанка

Група

Прием 2023-2024г.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies fermentum nisl, sed feugiat felis pellentesque quis.

Години

Деца

Екип

Детска градина „Синчец“ – гр. Видин е създадена през 1975 г.

Вече 41 години тук се възпитават и обучават деца от града. Детското заведение е масивна двуетажна сграда, в която са рапределени 6 групи. Има добре оборудван кухненски блок, парова станция и административна част. От 01.05.2016 г. към ДГ „Синчец“ е присъединено ОДЗ „Вида“, с решение на ОБС – Видин от 29.01.2016 г., като към момента в двете сгради има общо 9 групи за деца от 2.5 до 7 години и една яслена група.

Капацитетът на детското заведение е 250 деца – за двете сгради.

Децата тук се възпитават и обучават по всички изисквания и стандарти на новия ЗПУО

Допълнителни педагогически услуги са: английски език, футбол, народни и спортни танци.