ГРУПА „МИКИ МАУС“

Мото:

“Всички малки деца имат заложби за творческа изява и притежават способността да изразяват идеите си по свой собствен начин“