ГРУПА „БЪРБОРАНИ“

ДГ Синчец град Видин

Мото:

“В нашата група задружно живеем. Тук учим, играем и пеем. И много, много се смеем. Ние сме дружина все отбрани и наричаме се – 
БЪРБОРАНИ“

Материална база:

В занималнята мебелите и килима са нови. В стаята за сън има 24 легла. В група „Бърборани“ всеки предмет, всяка играчка и разнообразните материали са достъпни за децата. Оформили сме кътчета за игра с конструктор, пъзели, места за рисуване и моделиране. Разполагаме с мултимедия. Показваме на децата презентации по математика, български език и литература, околен свят, изобразително изкуство, конструиране и технологии. Играем гимнастика. В групата организираме празници и развлечения. „Бърборани“ осъществяват среща с изкуството – танцуват, пеят, влизат в роля – проявяват артистични способности, забавляват се. При нас децата се научават да спазват реда, правилата и да запазват добрите обноски с връстниците си. Стремим се да поддържаме отношения на добронамереност, любов, уважение към другия.