ГРУПА „ЗЛАТНАТА РИБКА“

Мото:

“Ний сме малки златни рибки с чисти мисли и сърца и творим добро за всички, които вярват в чудеса“

Материална база:

Група „Златна рибка“ се помещава в просторна и слънчева занималня в детска градина Синчец, която е обзаведена с падащи легла , масички, столчета, дидактични шкафове, кътове за игра, които са разпределени според интересите и възрастовите особености на децата. Групата разполага с интерактивна дъска подпомагаща образователно- възпитателния процес, различни учебни-дидактични средства, разнообразен нагледен и оперативен материал. Налични са обособени зони към занималнята – офис за разпределяне на храната за децата, съблекалня с гардеробче за всяко дете, санитарно-хигиенно помещение включващо умивалня и тоалетна.
В занималнята в зоните за игра, спорт и музика се провеждат основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

В група „Златна рибка“ са създадени условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.