ГРУПА „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“

Мото:

“Заедно, можем всичко! „

Материална база:

Описание материална база: Група „Червената шапчица” е гостоприемна среда и атмосфера за съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, споделена радост, чувство на съвестност и постигане на положителни резултати.
Основен партньор на групата  са родителите, които участват активно в процесите на израстване на детето. Това според нас е ключът към успешната формула учител-дете-родител, която разгръща творческия потенциал на децата.
Занималнята е обособена с кътове за дейности по интереси, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност. Игровата и образователната среда на групата непрекъснато се обновява и подобрява.
Групата ни разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня, столова и офис за посуда и разпределение на храната; умивалня и тоалетна; зона за шумни игри и веранда.
Във всяка занималня има фоайе – гардеробна, умивалня и тоалетна.
Гардеробчетата на децата са с приветливи цветове и форми.
Легловата база е изцяло с практични легла и матраци.