ГРУПА „ЛЯСТОВИЧКА“

Мото:

“Лястовичка радостно запя, песен звънка от душа,
с любов тя призова, всички мънички деца! И грижливо съгради, дом за детските мечти!“

Материална база:

Занималнята на група ,,Лястовичка” е светла, приветлива и уютна. Тя е широка, разполага с нова леглова база, нови масички и столчета, подовата настилка е ламинат. Групата разполага с мултимедийна дъска, CD уредба, 3 бр. дидактични шкафа, дидактични материали, табла и играчки за деца. В група ,,Лястовичка” всички заедно се веселим, пеем, играем, учим и градим, и по майсторски творим!