ГРУПА „ЩУРЧЕ“

Мото:

“Ние сме весели щурчета, приятели добри в учене и игри“

Материална база:

Група „Щурче“ се помещава в просторна, светла и уютна занималня с източно изложение в детска градина Синчец. Обзаведена е с нови мебели за деца /детски маси, столчета, дидактичен секционен шкаф, дидактични шкафове, детско диванче, пейки, изтеглящи се легла; тип-сандвич, които са съобразени с нуждата от нова организация на предметно-образователната среда, като по този начин осигуряваме възможност на децата за свободно изразяване и придобиване култура на поведение.
В занималнята имаме интерактивна дъска и компютър с интернет, които подпомагат учебно-възпитателния процес. Обособените кътове за дейности по избор, игрови пространства, места за учебна и развлекателна дейност, стимулират естетическия усет на децата, обогатяват възприятията им и развиват игровите им умения.

В група „Щурче“ има обособени помещения:
⦁ Гардеробна с гардеробчета за всяко дете
⦁ Офис в който се разпределя храната
⦁ Санитарен възел – умивалня и тоалетна
Обзавеждането на всички помещения в групата е съобразено с възрастовите и индивидуални потребности на децата.