ГРУПА „ПАТЕТО ЯКИ“

Мото:

“В група Патето Яки ела и ще почне веселба.
Ний сме винаги щастливи и послушни и красиви.